Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een besluit op trefwoord

Besluiten Vlaamse Regering

10.07.2008
Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de nadere regels voor het register van de onbebouwde percelen