Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een besluit op trefwoord

Besluiten Vlaamse Regering

11.04.2008
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de typevoorschriften rups

Dit besluit bevat

  • een bijlage met typevoorschriften
  • een 'Verslag aan de Vlaamse Regering' dat gehanteerd kan worden als een handleiding voor het gebruik van deze voorschriften.

Link op codex.vlaanderen.be.

Raadpleeg hier een versie van de bijlage met typevoorschriften voorzien van de legendeblokjes