Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een besluit op trefwoord

Besluiten Vlaamse Regering

23.09.2016
Besluit houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning