Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een besluit op trefwoord

Besluiten Vlaamse Regering

10.05.2019
Besluit tot bepaling hoe bij een onteigeningsvergoeding rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering door handelingen uitgevoerd in een reservatiestrook