Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

VCRO in Cijfers: Beroepen Stedenbouwkundige Vergunningen

Wanneer de burger van oordeel is dat een beslissing van een overheid over een stedenbouwkundige vergunning hem nadeel berokkent,bestaat de mogelijkheid om hiertegen te reageren en in beroep te gaan. Aan de hand van data uit de vergunningenregisters van de steden en gemeenten is het sinds kort mogelijk om over “beroepen bij de Deputatie” te rapporteren. 

download de infografiek
download het rapport

 

Meer info over beroepen.