Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Vlaamse investeringsprojecten (VIP)

De beslissing van de Vlaamse regering van 16 november 2012 met betrekking tot de vlotte behandeling van publieke en private Vlaamse Investeringsprojecten, bevatte 4 onderdelen die alle binnen de bestaande regelgeving en binnen de opdrachten van de betrokken besturen dienen te worden gerealiseerd:

  • Een oplossingsgericht voortraject
  • Oplossingsgerichte advisering vergunningsaanvragen
  • Oplossingsgerichte bemiddeling vergunningsaanvragen
  • Rapporteren en evalueren

De basis van de aanpak bestaat erin dat het vooroverleg een doorslaggevende rol speelt en dat iedere fase van het (voor)overleg oplossingsgericht wordt aangepakt, waardoor onnodige stappen kunnen vermeden worden.

Verder wordt de rol die vandaag al gespeeld wordt door de verschillende actoren op het terrein  gerespecteerd (lokaal bestuur, provincie/deputatie, gouverneur, departement). Iedere actor werkt complementair en wanneer een projectmanager van de Cel VIP wordt toegewezen is die facilitator van het investeringsproject, brengt hij actoren samen en bemiddelt hij actief wanneer nodig.

Instrumenteel wordt de werking ondersteund door een Cel VIP (departement), een Gewestelijke Stedenbouwkundige VergunningsCommissie (GSVC), voorgezeten door de gouverneur en ondersteund door de Cel VIP en een ministerieel bemiddelingscomité, voorgezeten door het kabinet Ruimtelijke Ordening.