Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Beleidsverkenningen

Het departement Omgeving maakt werk van beleidsverkenningen rond uiteenlopende vraagstukken die relevant zijn voor het toekomstig omgevingsbeleid. De verkenningen capteren nieuwe inzichten en trends en spelen zo in op de permanente veranderingen in onze maatschappij. Samen met experten en potentiële eindgebruikers gaan we hierbij op zoek naar pistes om het beleid te blijven verbeteren. Om mogelijkheden voor beleidsinnovatie in beeld te krijgen kijken we buiten bestaand kaders en regels.

Invalshoeken (in opbouw)

  • Ondergronds ruimtegebruik
  • Omgevingsbeleid
  • Regionale samenwerking
  • Ecosysteemunits
  • Open ruimte en stad
  • Monetarisering