Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Integratie van attesten (Woningpas)

In de toekomst krijgt elke woning een Woningpas. Dat is een online ‘paspoort’ van een woning. Als eigenaar, koper of huurder krijg je dan toegang tot nuttige informatie over de woning. Je kunt ook zelf eigen informatie toevoegen (bijvoorbeeld facturen van investeringen, plannen, onderhoudsattesten …). Alle belangrijke gegevens, documenten en attesten zullen dan op één plaats te vinden zijn.

Je kunt zelf mee bepalen hoe de Woningpas eruit zal zien door een vragenlijst in te vullen. Dat kan tot en met 11 januari 2017.

De Woningpas is een initiatief van de collega's van het Vlaams Energieagentschap, Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving), Wonen-Vlaanderen en OVAM.

meer info: