Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs

De typevoorschriften voor gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 11 april 2008.

Raadpleeg de typevoorschriften

De typevoorschriften werden goedgekeurd als bijlage bij het 'Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen' (pdf).

Het 'Verslag aan de Vlaamse Regering' (pdf) bij dit besluit kan gehanteerd worden als een handleiding voor het gebruik van deze voorschriften.